Danh mục

Hiển thị các bài đăng có nhãn xây dựng hệ thống mạng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn xây dựng hệ thống mạng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Mạng máy tính là gì? Tổng quan về hệ thống mạng.

08:40  HỌC S.E.O  0 nhận xét


Mạng máy tính là một mạng lưới của một hệ thống máy tính kết nối với nhau. Khi chúng ta đang nói về mạng với tham chiếu đến các máy tính,