Danh mục

Hiển thị các bài đăng có nhãn mạng pan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn mạng pan. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

Sự khác nhau giữa các loại mạng LAN, MAN, WAN, PAN.| thi công mạng

23:34  HỌC S.E.O  2 nhận xét

LANWAN, PAN, MAN - Tất cả các mạng này nghe có vẻ khó hiểu,  nhưng bạn sẽ tìm thấy các khái niệm và giải thích một khi bạn hiểu được ý nghĩa đằng sau mỗi từ viết tắt.
Khác nhau giữa mạng LAN, WAN,PAN,MAN