Danh mục

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

SỰ CỐ MẠNG MÁY TÍNH | CÁCH KHẮC PHỤC SỰ CỐ MẠNG

23:24  HỌC S.E.O  1 nhận xét

1. Sự cố mạng máy tính:

Xử lý sự cố hệ thống mạng, máy tính

Khắc phục sự cố mạng máy tính là một trong những công việc quan trọng nhất của


quản trị mạng, quản trị hệ thống, kỹ thuật mạng và các chuyên gia tư vấn CNTT. Một mạng máy tính có thể có các loại khác nhau của tất cả các vấn đề có thể xảy ra như vậy vì nó có thể bị nhiễm virus và phần mềm gián điệp, hacker tấn công, truy cập trái phép và có thể phải đối mặt với các vấn đề kết nối thất bại do các thiết bị mạng bị lỗi hoặc cấu hình.

Sau đây là danh sách các lệnh xử lý sự cố mạng máy tính cơ bản được xây dựng trong các hệ điều hành dựa trên Windows và UNIX, vv Việc sử dụng đúng các lệnh khắc phục sự cố có thể giúp ích rất nhiều trong việc chẩn đoán và giải quyết các vấn đề với mạng máy tính của bạn .

1.’’Lệnh Ping’’ là quan trọng nhất xử lý sự cố lệnh và nó sẽ kiểm tra các kết nối với các máy tính khác. Lệnh Ping được dùng để thử xem mạng TCP/IP có trở ngại gì giữa các computers không .Ví dụ địa chỉ IP của hệ thống là 10.10.10.100 và địa chỉ IP máy chủ mạng của bạn là 10.10.10.200 và bạn có thể kiểm tra kết nối với máy chủ bằng cách sử dụng lệnh Ping trong định dạng sau đây.

Tại dấu nhắc DOS gõ Ping 10.10.10.200 và nhấn Enter Nếu bạn nhận được thư trả lời từ máy chủ sau đó kết nối là ok và nếu bạn nhận được thông báo lỗi như thế này "Request time out" này có nghĩa là có một số vấn đề trong kết nối với máy chủ .

2.’’Lệnh Ipconfig’’ là một lệnh quan trọng trong Windows. lệnh IPConfig khi cần biết trạng thái của TCP/IP configuration của computer. Nó cho thấy các địa chỉ IP của máy tính và cũng cho thấy DNS, địa chỉ Gateway của mạng ….Tại dấu nhắc DOS gõ ipconfig và bấm Enter để xem địa chỉ IP của máy tính của bạn để xem thông tin chi tiết. Chương trình sẽ hiển thị một báo cáo chi tiết về configuration của tất cả cạt mạng….

3.’’Lệnh Nslookup’’:  là một giao thức TCP / IP dựa trên lệnh và nó sẽ kiểm tra bí danh tên miền, bản ghi DNS, điều hành hệ thống thông tin bằng cách gửi truy vấn đến Internet máy chủ tên miền . .. NSLookup là một công cụ tiện dụng để giải quyết những khó khăn về DNS, chẳng hạn như host name resolution…
Bạn cũng có thể giải quyết các lỗi với DNS của máy chủ mạng của bạn bằng cách: Tại dấu nhắc DOS gõ tên máy và nhấn Enter  hiển thị các giao thức số liệu thống kê và các kết nối được thiết lập TCP / IP hiện tại trong máy tính

4. Sự cố lỗi Netbios : Nbtstat giúp khắc phục sự cố NETBIOS độ phân giải tên vấn đề. Chương trình cho phép người dùng duyệt mạng máy tính hoặc máy in thông thường sử dụng NetBIOS duyệt. Khi máy tính cá nhân hoặc nhóm máy tính bị thiếu trong danh sách

5.’’ Lệnh ARP’’ hiển thị và thay đổi IP để địa chỉ vật lý bảng dịch được sử dụng bởi các giao thức ARP lệnh ngón tay được sử dụng để lấy các thông tin về người sử dụng trên mạng. Dùng để hiện thị bảng địa chỉ IP và MAC tương ứng của các máy trong cùng mạng máy tính.

 6. TRACERT lệnh Tracert được sử dụng để xác định đường đi của hệ thống từ xa. Công cụ này cũng cung cấp số lượng hoa bia và địa chỉ IP của mỗi bước nhảy. Lệnh TRACERT (theo dõi đường) là một tiện ích theo dõi lộ trình được sử dụng để xác định đường dẫn một gói IP đã đến đích…

1 nhận xét:

Đăng nhận xét