Danh mục

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Thi công mạng và quản trị mạng máy tính ở tphcm

07:32  HỌC S.E.O  1 nhận xét

THI CÔNG MẠNG - QUẢN TRỊ MẠNG

Ngày nay, CNTT đã đem li nhiu  thành qu cho Doanh nghip.Trong Doanh nghip thì mng máy tính cũng không th thiếu. 
Tt c các khía cnh hin đi ca mt h thng mng điu có s kim soát ca máy tính thông qua mng internet. Vì vy phm vi trun thông đã tăng đáng k trong thp k qua.
S bùng n thông tin liên lc s không thc hin được nếu như bn không có s kết ni thông qua mng.mngmáy tính là mt công ngh làm cho các máy tính có s giao tiếp vi các phn cng, phn mm, thiết b ngoi vi…


Mt mng máy tính cho phép các máy tính có th  trao đi d liu trong mng máy tính, thiết b máy tính ni mng truyn d liu vi nhau cùng kết ni d liu. D liu được chuyn giao dưới hình thc gói tin. Các kết ni gia các nút được thiết lp bng cách s dng phương tin truyn thông cáp hoc phương tin truyn thông không dây . Các mng máy tính ni tiếng nht là Internet .

Các nút mng có th bao gm các máy ch như máy tính cá nhân  các máy đin thoi . Máy ch cũng như phn cng mng . Hai thiết b như vy được cho là được ni mng vi nhau khi mt thiết b có kh năng trao đi thông tin vi các thiết b khác, dù có hoc không có mt kết ni trc tiếp vi nhau.

Máy tính ca các mng lưới h tr các ng dng như truy cp vào các trang WEBSITE  s dng chung ca ng dng và lưu tr máy ch  các máy in  các máy fax …. và s dng email và tin nhn mt cách nhanh chóng tc thi  t các ng dng.

Mng máy tính khác nhau v phương tin vt lý s dng đ truyn tín hiu ca h, các giao thc truyn thông đ t chc mng lưới giao thông, kích thước ca mng lưới, cu trúc liên kết và mc đích ca t chc…..

Đ cho h thng mng máy tính ca Doanh nghip bn luôn hot đng n đnh, thường xuyên giúp bn cp nht được nhng phn mm hiu qu áp dụng vào việc quản lý của bạn đạt hiệu quả n. Bên cạnh đó hệ thống mạng, máy chủ server, máy tính của bạn sẽ được loại bỏ virus một cách toàn diện nhằm an toàn tài liệu của bạn tránh hacker cũng như  virus phá hoại hoàn toàn mọi tập tin gây mất mát dữ liệu thời gian và công suất. 
Ngày nay vi s phát triển nhanh chóng của internet.

 Bn đã thành công hay chưa là phụ thuộc vào  bạn? Bạn có hiểu biết được sức mạnh của ngành công nghiệp internet để áp dụng vào việc kinh doanh của mình đạt hiệu quả hay chưa? 1 nhận xét:

Đăng nhận xét