Danh mục

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2016

Các tính năng của mạng riêng ảo VPN là gì?

22:04  HỌC S.E.O  0 nhận xét

Các tính năng của mạng riêng ảo VPN là gì?

  • Mạng riêng ảo VPN cho phép truyền thông giữa các mạng riêng biệt để nó được an toàn. 

Thứ Ba, ngày 16 tháng 2 năm 2016

Máy chủ Server chuyên dụng là gì?

23:00  HỌC S.E.O  0 nhận xét

Máy chủ chuyên dụng là gì?


Một máy chủ chuyên dụng là một máy chủ web dựa trên duy nhất trong một mạng cụ thể 


Thứ Tư, ngày 06 tháng 1 năm 2016

Cách khắc phục máy tính bị treo hay bị đơ liên tục

02:01  HỌC S.E.O  0 nhận xét

Cách khắc phục máy tính bị treo

Máy tính bị treo có thể rất khó chịu cho những ai đang làm dở dang công việc hoặc đang chuẩn bị dữ liệu hoặc tài liệu có giá trị và cần gấp.

Thứ Ba, ngày 22 tháng 12 năm 2015

Sự khác biệt giữa Ethernet CAT5E và CAT6 là gì?

00:06  HỌC S.E.O  0 nhận xét

Sự khác biệt giữa Ethernet  CAT5E và CAT6 là gì?


Thứ Sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2015

Mail Server quá trình hoạt động

19:44  HỌC S.E.O  0 nhận xét

Mail Server quá trình hoạt động

Gửi và nhận email là một cái gì đó phải được thực hiện một cách liên tục . 

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2015

Router Cisco các thành phần cơ bản và chức năng

23:59  HỌC S.E.O  0 nhận xét


Router Cisco các thành phần cơ bản và chức năng như thế nào?

Chúng tôi sẽ bắt đầu với các thành phần cơ bản mà tạo nên một router Cisco. 

Thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2015

Cách bảo mật cần thiết cho website WordPress.

02:40  HỌC S.E.O  0 nhận xét

Cách bảo mật cần thiết cho website WordPress

Hầu hết các bạn mới cần phải biết Cách bảo mật cho website WordPress của mình. 

Thứ Ba, ngày 13 tháng 10 năm 2015

Những điều thắc mắc về hạ tầng mạng quan trọng.

03:32  HỌC S.E.O  0 nhận xét

Những điều thắc mắc về hạ tầng mạng quan trọng.

Thứ Hai, ngày 05 tháng 10 năm 2015

CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC LOẠI MẠNG

04:03  HỌC S.E.O  0 nhận xét

Một mạng là gì?


Một mạng là một hệ thống các thiết bị kết nối và hệ thống đầu cuối như các máy tính, máy chủ, máy in, điện thoại và điện thoại di động.

Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2015

Hubs là gì ? Đặc điểm và tính năng của Hubs

19:57  HỌC S.E.O  1 nhận xét

Hubs là gì ?

Một hub nối nhiều máy tính (hoặc thiết bị mạng khác) với nhau để tạo thành một mạng phân khúc duy nhất trong trung tâm hệ thống. 

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2015

Một số cách bảo mật cho máy tính được an toàn

00:04  HỌC S.E.O  0 nhận xét

Bảo mật cho máy tính là một công việc bắt buộc giúp cho an ninh luôn được bảo đảm an toàn trong hệ thống mạng máy tính của DN.

Thứ Hai, ngày 31 tháng 8 năm 2015

Bảo vệ hệ thống mạng doanh nghiệp với dịch vụ an toàn

21:08  HỌC S.E.O  0 nhận xét

Dịch vụ an ninh mạng :

Ngày nay, các doanh nghiệp  mọi quy mô phụ thuộc vào các mạng máy tính để xử lý rất nhiều thông tin và giao dịch lưu trữ các thông tin khác nhau.